Politica de Confidentialitate a
Datelor cu Caracter Personal

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul platformei bine.ro este Good Tech INC SRL, (in continuare Bine.ro, Plateste in Bine ori PIB sau Operatorul), cu sediul in Ploiesti, Strada Targovistei nr. 6, avand cod de identificare fiscala 46157535, reprezentata de Amalia Nastase – Administrator.

Pentru orice intrebari legate de protectia datelor cu caracter personal, Good Tech INC SRL poate fi contactata la adresa din Ploiesti, Strada Targovistei nr. 6, sau la adresa de corespondenta electronica [email protected].

Continut document

Definitii

Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

In ceea ce priveste platforma bine.ro, operator de date cu caracter personal este PIB.

„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii (Reprezentant Organizatie, Abonat, Sustinator).

Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Categorii de date personale prelucrate

PIB colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de calitatea cu care vizitatorul platformei doreste sa intre in contact cu echipa bine.ro. Astfel, in functie de calitatea pe care fiecare persoana si-o asuma prin completarea formularelor specifice disponibile pe site sau extensie, operatorul poate colecta (nelimitativ) urmatoarele categorii de date:

 1. Pentru Utilizatorii care doresc sa inscrie o organizatie pe platforma, in calitate de reprezentanti: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, nume de utilizator, parola, numele organizatiei pe care o reprezinta si rolul sau in aceasta, precum si orice alte date cu caracter personal pe care acesta le poate pune voluntar la dispozitia PIB.
 2. Pentru Utilizatorii abonati: nume, prenume si adresa de email si orice alte date cu caracter personal pe care acesta le poate pune voluntar la dispozitia PIB.
 3. Pentru Utilizatorii sustinatori: nume, prenume, adresa email, organizatiile care au fost selectate pentru sustinere, istoricul de navigare in magazinele partenere (link, data, ora), istoricul de achizitii ce au produs comisioane – alaturi de data si ora achizitiei, produsele achizitionate, adresa IP a achizitiei, comentariile/notele explicative ale comenzii provenite de la magazin. Nu se vor stoca: date personale de card, adresa de livrare sau ramburs, click-uri, scroll-uri (in afara magazinelor partenere), fotografii/poze personale, mesaje scrise atat in magazinele partenere cat si in afara lor, alte date de acces in magazinele partenere si in afara lor (conturi utilizator + parole).

Distinct de datele colectate prin formularele disponibile pe platforma/extensie conform art. 2.1., Operatorul poate prelucra si alte date ale persoanelor vizate, furnizate la momentul incheierii contractului, pe baza de consimtamant sau in interes legitim incluzand, dar nelimitandu-se la: semnatura, domiciliu etc.

Operatorul poate colecta involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul accesarii platformei, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parameri), furnizate de catre browserul de internet prin intermediul caruia se face accesul pe site-ul bine.ro si pot fi folosite de PIB pentru a imbunatati serviciile oferite utilizatorilor acestui site sau cu scop statistic. Nu se vor utiliza aceste informatii pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite completata cu Politica de Cookies.

Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

PIB prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

 1. In scopul executarii contractului: pentru a asigura accesul Organizatiei si repzentantului acesteia la platforma bine.ro, prin completarea formularelor disponibile pe site in vederea crearii unui cont si asocierii cu Organizatia.
 2. In interes legitim, in baza relatiei relevante si adecvate dintre PIB si persoanele vizate ce furnizeaza voluntar date prin intermediul formularelor disponibile pe platforma si extensie.

Durata de retentie a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul PIB sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 10 ani de la momentul colectarii acestora.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, insa prin intermediul unor fisiere cookies ele pot fi transmise si in afara UE.

PIB se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publice, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere neautorizat etc. baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul / accesarea / vizualizarea / etc este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Drepturile persoanelor vizate

Oricare persoana vizate are urmatoarele drepturi in raport cu PIB, ca operator de date cu caracter personal:

 1. Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 2. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Rectificarea poate opera prin intermediul editarii informatiilor disponibile in contul de utilizator al platformei, cu exceptia numelui, numarului de telefon si adresei de e-mail. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: [email protected]
 3. Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea procesarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/reclamatii din partea acesteia.
 5. Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim PIB.
 7. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si PIB, este autorizata de dreptul aplicabicabil PIB, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;

Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute la art. 6.1.1 – 6.1.7 au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: [email protected]; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 6.1., persoana vizata se va adresa PIB la adresa din Ploiesti, Strada Targovistei nr 6, sau la adresa de corespondenta electronica [email protected]

Facebook

În serviciul său, Plateste in Bine a integrat componente ale Facebook-ului.
Facebook este o rețea socială. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității online să furnizeze informații personale sau de business. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să se conecteze prin cererile de prietenie.

Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii.

Prin integrarea dintre Bine.ro și Facebook, Facebook este capabil să primească informații despre o vizită a utilizatorului către serviciul nostru.
Facebook poate plasa un cookie pe dispozitivul utilizatorului. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile folosite, puteti consulta politica noastra de cookies la https://bine.ro/cookies/.

Facebook are dreptul să analizeze folosirea platformei Plateste in Bine. În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook poate dobândi cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi IP-ul utilizatorului.

Datele personale, inclusiv adresa IP a utilizatorului, vor fi transmise către Facebook în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de către Facebook în Statele Unite ale Americii. Facebook poate transmite aceste date personale colectate prin proceduri tehnice unor terțe părți.

Utilizatorul poate, astfel cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor pe site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze definitiv setarea cookie-urilor sau să șteargă cookie-urile deja existente.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea utilizatorului.

În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook, de ex. blocatorul Facebook – Webgraph, care poate fi obținut la http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Aceste aplicații pot fi folosite de utilizator pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook.

Google Analytics

În serviciul său, Plateste in Bine a integrat componente din Google Analytics.

Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web.

Compania de operare a Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Google poate plasa un cookie în dispozitivul utilizatorului. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile folosite, puteti consulta politica noastra de cookies la https://bine.ro/cookies/.

Google are permisiunea de a analiza modul de folosire a platformei Plateste in Bine. În cursul acestei proceduri tehnice, Google poate obține informații despre date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Datele personale, inclusiv adresa IP a utilizatorului, pot fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin proceduri tehnice unor terțe părți.

Utilizatorul poate, astfel cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor pe site-ul nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze definitiv cookie-urilor sau să aleagă ștergerea cookie-urilor deja existente.

În plus, utilizatorul are posibilitatea de a contesta o serie de date generate de Google Analytics, care este legată de folosirea site-ului nostru, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a le exclude. În acest scop, utilizatorul trebuie să descarce un add-on de browser prin linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest add-on de browser transmite către Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea unor add-on de browser este considerată o obiecție de către Google.

Dacă sistemul de tehnologie a informațiilor utilizatorului este ulterior șters, formatat sau reinstalat, atunci utilizatorul trebuie să reinstaleze browser add-on pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă add-onul de browserul fost dezinstalat de către utilizator sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi găsite aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la https://www.google.com/analytics/terms/. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link: https://www.google.com/analytics/.

Google AdWords

În serviciul său, Plateste in Bine a integrat componenta Google AdWords.
Google AdWords este un serviciu de publicitate online, care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google.

Compania de operare a componentei Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Google poate plasa un cookie pe dispozitivul utilizatorului. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile folosite, puteti consulta politica noastra de cookies la https://bine.ro/cookies/.

Google are permisiunea de a analiza modul de folosire a platformei Plateste in Bine. În cursul acestei proceduri tehnice, Google poate obține informații despre date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Datele personale, inclusiv adresa IP a utilizatorului, pot fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin proceduri tehnice unor terțe părți.

Utilizatorul are posibilitatea de a se opune componentei Google AdWords. Prin urmare, utilizatorul trebuie să acceseze din browserele pe care le folosește linkul www.google.com/settings/ads și să stabilească setările dorite.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi găsite la: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

Dispozitii finale

Daca PIB va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Conditiilor de Utilizare si ale Politicii de Cookies.

Ultima actualizare pe 15.06.2022